maandag 31 januari 2011

Cursus Basis Fotografie

Vanavond eerste avond Cursus Basis Fotografie. Vreemd om opeens weer in een "klas" te zitten. Met 17 andere cursisten, pen in de aanslag om alles te noteren. Maar ik was er niet echt bij vandaag, geen zin om "gezellig" met andere cursisten te kletsen. Ondanks mijn wat "zwaar op de hand" gemoedstoestand, toch een leerzame avond !

Harry Scholing uit Meppel is de cursusleider, hij is al 25 jaar beroepsfotograaf en heeft een eigen fotozaak. Alwaar ik ook mijn fotocamera (Nikon D5000) heb gekocht.

Ik zie mezelf al liggen op de Galapagos Eilanden om, in opdracht van National Geographic, het paargedrag van de Lavareiger, vast te leggen op de gevoelig plaat !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOT MORGEN !

Oh Mother, we're stronger from all of the tears that you've shed . . .

Vorig jaar schreef ik onderstaande brief aan mijn moeder. Ik wilde deze weer plaatsen, zij het enigszins aangepast. Op haar verjaardag (31 januari) wil ik haar bedanken voor de liefde die ze ons, haar kinderen, gedurende een zwaar leven heeft gegeven. De brief in combinatie met het nummer "Oh Mother" (youtube boven) geven een scherp beeld van hoe ik, als kind, haar leven heb moeten aanschouwen. Op haar ziekbed keek mijn moeder mijn vader lange tijd aan, plots zei ze, met felheid in haar stem : "Je laat me kinderen met rust, je raakt ze niet meer aan!" Mijn zus Petra en ik stonden erbij en voelde ons ongemakkelijk. Ik lachte wat schaapachtig, mijn vader stond immers naast ons. Mijn moeder keek me aan, gaf me een pets in het gezicht en zei : "Wat sta jij stom te lachen ?". Pas later begreep ik haar boodschap : Wordt niet zoals je vader !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Brief aan mijn moeder.


Lieve mama, op uw verjaardag (wederom een grijze dag...) schrijf ik u deze brief. Dit is de 2e brief sinds 8 jaar. Vaak denk ik aan u, maar niet eerder nam ik de tijd om u te schrijven. Tegenwoordig heeft iedereen het zo druk en daarbij vergeten we soms de rust te nemen die zo belangrijk is. Vandaag doe ik het rustig aan en neem de tijd om u te vertellen hoe het met me gaat. Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat Arie en ik besloten naar Drenthe te verhuizen, dit i.v.m. het opstarten van een paardenbedrijf.
Met vallen en opstaan is dit gelukt. Arie werkt hard op de boerderij, maar zijn droom is uitgekomen. De eerste 5 jaar heb ik hem geholpen, samen hebben we elke dag onze schouders eronder gezet. Het was zwaar, maar het is ons gelukt. Soms kwam tegenslag op ons pad en we hebben gemerkt dat niet iedereen te vertrouwen is.
Maar zoals het gezegde luidt : Door schade en schande wordt men wijs !
Gedurende die 5 jaar sluimerde bij mij het verlangen om een winkel te beginnen, dus toverde ik de oude koeienstal om tot een gezellig boerenwinkel. De kerkuil, die in de nok woont, bracht mij op het idee van de naam : In den Uylenbal.
Soms denk ik aan hoe hard u heeft moeten werken, 8 kinderen en een eigen zaak. Ik vraag me wel eens af of u echt heeft kunnen genieten van het leven dat achter u ligt. Als kind zat u, tijdens de oorlog, hier in Drenthe in verschillende kampen. U vertelde die verhalen aan ons door. Ik herinner me dat ik op de grond voor u zat en met open mond naar u luisterde. Terwijl de Gelderse potkachel de kamer verwarmde trok er af en toe een koude rilling over mijn rug. Ik vond de verhalen intrigerend, maar tegelijkertijd vervulde zij mij met angst.
U heeft geen makkelijk leven gehad, ik ben daar als kind getuige van geweest . Ik wil daar niet over uit wijden, wij allen ( ook mijn 5 broers en 2 zussen ) dragen daar nog de littekens van mee.
Lieve mama, ik weet dat u trots op ons bent, want ondanks alles wat we mee hebben gemaakt zijn we allemaal "goed" terecht gekomen. Het verleden kunnen wij niet veranderen, het maakt ons, gedeeltelijk, tot wie we zijn geworden. Maar ik geloof heel sterk dat je een groot deel zelf bepaald. Ik bepaal nu mijn eigen weg in het leven, de littekens neem ik voor lief. Ik voel af en toe een enorm gemis en kan verdrietig zijn om de keuzes die u in het verleden heeft gemaakt. Maar het was uw keuze, u bepaalde uw eigen weg in het leven. Het leven waar u voor koos bleek te zwaar voor u, uw geest en lichaam waren niet opgewassen tegen alle obstakels en hindernissen die u moest nemen. Ik herinner me de vele gesprekken die wij, als kinderen, met u voerden. Wij wilde dat u voor uzelf koos, maar de angst die u al jaren met u meedroeg weerhield u hiervan. Soms kan ik nog kwaad worden, omdat u niet voor uzelf koos. Toen voelde dit als verraad aan ons, nu weet ik beter. U kon eenvoudig weg niet, het was geen kwestie van niet willen. Helaas kwam aan uw strijd 8 jaar geleden een einde, uw lichaam gaf het op. Ik was de dag voordat u stierf nog bij u, u lag in coma. Petra en ik stonden bij u, maar ik kreeg het gevoel dat u er al niet meer was. U heeft gekozen voor rust, die u zo verdiende. Het is egoïstisch van mij maar ik zou zo graag willen dat u ons kon zien, hoe we allemaal onze weg hebben gevonden. Hoe we ons staande houden, hoe we liefhebben, hoe we genieten, hoe we . . . .
Lieve mama, ik mis je nog elke dag . . .
Fijne verjaardag !

zondag 30 januari 2011

Januari 2011, een terugblik / looking back.

Morgen alweer de laatste dag van januari, 1/12 van het jaar voorbij. Klopt het dat het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat naarmate we ouder worden ? In ieder geval is de 1e maand van 2011 voorbij gevlogen . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tomorrow the last day of January. Is it true that it seems like time goes faster and faster as we age? Anyway, the first months of 2011 has flown by. . .

Morgen, 31 januari, is mijn moeder jarig. Ze wordt 74. Ik zie mijn moeder als de Engel, het jonge vogeltje staat symbool voor mijzelf, mijn broers en zussen. Af en toe nog angstig om zelf te vliegen. Gesteund door de liefde en genegenheid slaan we onze vleugels, zij het weifelend, uit. Ik weet nu dat mijn moeder trots op ons is wanneer ze vanuit "de hemel" op ons neerziet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tomorrow, January 31, it' s my mother's birthday. She will be 74. I see my mother as the Angel, the young bird is a symbol of myself, my brothers and sisters. Occasionally fearful of flying. But backed by the love and affection we spread our wings. I know now that my mom is proud of us, when from "Heaven" she looks down on us.

Januari 2011 was een drukke maand, wat betreft het vakantiehuis.
Het huis werd meerder weekends en een week verhuurd. Aan het einde van de maand kwam Rolanda en haar kinderen + aanhang genieten van het huis en Diever. Zij kreeg dit weekend van Ria, die het weekend had gewonnen via onze Super Give Away van vorig jaar. Ik wens Rolanda en kinderen ook voor dit jaar heel veel sterkte.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
January 2011 was a busy month, regarding our holiday-house. The house was rented several weekends and one week. At the end of the month, Rolanda and her children are enjoying the house and Diever. This weekend was a gift from Ria to Rolanda, Ria had won the weekend with our Super Give Away of last year. I wish Rolanda and children for this year all the best.

Vanaf 1 januari las ik veel over de LENTE (!) en was het ook in de winkels vaak het gesprek van de dag. Tijdens onze beursbezoeken werden we overspoeld met catalogi met de Spring & Summer Collecties. Ja, we leven (lijkt het . . .) allemaal naar de lente toe, zon & warmte. We moeten echter nog even geduld hebben, maar zachtjes aan wordt de lente zichtbaar in de winkels. Zo ook bij ons, een bloemenpracht waar je vrolijk van wordt !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From January 1st on, I've read a lot about SPRING (!) And spring was in the shops often the talk of the day. During our visit to a lot of exhibitions we received many catalogs for the new Spring & Summer Collections. Yes, we live (it would seem...) towards spring, sun and warmth. But we must be patient, but gently, the spring is visible in stores. Also at our stores the flowers will cheer you up!

Hartjes . . . het blijft een hot item ! Zo ook de komende tijd, Valentijn is over 2 weken. Sommige mensen kunnen er (nog) geen genoeg van krijgen, nou volop keuze ! Vanaf dinsdag 1 februari beginnen bij ons de Hartjes Weken (tot 14 februari).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hearts. . . they remain a hot item! Particularly the coming weeks, Valentine is about 2 weeks. Some people can not (yet) get enough of it, well plenty of choice! From Tuesday, February 1 untill Februari 14 : Home of Hearts !

Januari was ook een maand waarin we heel veel meubelen verkochten. Kasten, tafels, stoelen etc . . . vonden hun weg door heel het land. Gisteravond nog naar Baflo (Groningen) om HK kast + 3 lampen te brengen. Heerlijk om mensen te adviseren. Logistiek soms lastig daar we enkel een Ford Transit bus tot onze beschikking hebben. Dus voor de toekomst uitkijken naar "vrachtwagen" (?) :-)
Nou, januari ligt (bijna) achter ons, wat zal februari brengen ? De toekomst zal het uitwijzen.
FIJNE ZONDAG !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
January was also a month where we sold lots of furniture. Cabinets, tables, chairs etc. . . found their way across the country. Last night we went to Baflo (Groningen) to bring a HK Wardrobe + 3 lamps. It' s great to advise people. Logistics can be difficult because we only have a Ford Transit bus at our disposal. So for the future, look for "truck" (?) :-)

Well, January (almost) behind us, what will February bring us ? The future will tell.
HAPPY SUNDAY!

donderdag 27 januari 2011

Tafeltje dekje !

Vandaag was het tillen, sjouwen, schuiven en nog eens tillen . . . . , de teakhouten kast van HK Living is verkocht en moest naar Friesland gebracht worden. Zaterdag ook 1 naar Groningen. Alleen wat bleek, onze bus was nét iets te klein . . . , dus na veel bloed, zweet en tranen stonden we met onze handen in het haar. Gelukkig bezitten de kopers een paardentrailer, dus ze kwamen hem in de middag zelf halen . . ., zaterdag helpt Arie mij en gaan we met onze eigen trailer naar Groningen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Today. . . lift, carry, push and lift again. . . . The teak wardrobe of HK Living is sold and had to be brought to Friesland. Saturday also 1 to Groningen. But our bus was just too small. . . , so after much blood, sweat and tears we were a little desperate. Fortunately, the buyers have a horse trailer, so they came to fetch him in the afternoon themself. . .,saturday Arie will help me and we will take our own trailer to bring the HK wardrobe to Groningen.

Het is op dit moment razenddruk wat betreft de verkoop van meubelen, de tafels zijn zo goed als allemaal verkocht. Dus nieuwe voorraad was nodig. Richard, die de tafels op maat maakt in eigen atelier, bracht nieuwe aanvoer. Waarvan 1 tafel alweer verkocht is !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
It is currently very busy with the sale of furniture, the tables are almost all sold. So, new supply was needed. Richard, who makes custom tables in his own studio, brought the new supply.

Ja Chris piekert zich suf, een tafel van 2.50 m + 6 stoelen . . . past dat wel ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yes Chris worries a lot, a table of 2.50 m + 6 chairs. . . does it all fit ?

Kloostertafel vanaf € 450,=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Monastery Table € 450, = (170 x 90 cm.)

Voor verdere info over de tafels kunt u altijd bellen : 0521343377 of 0521594930
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
For further information on the tables, please call: 0521343377 or 0521594930
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOT MORGEN !

woensdag 26 januari 2011

Het wordt een vrolijk & kleurrijk voorjaar !

Nu januari bijna ten einde loopt, komt het voorjaar dichterbij. Ondanks dat het dit weekend weer gaat vriezen, verlangt (bijna) iedereen naar zon en warmte.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Now that January is coming to an end, spring comes closer. Despite the weather this weekend, (almost) everyone is longing for the sun to shine.

GreenGate komt dit seizoen met wel héél erg leuke, vrolijke & kleurrijke serviezen. Tevens een tassenlijn (beetje á la Pip !) en keuken- & badtextiel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
GreenGate will introduce this season nice, cheerful and colorful tableware. Also several bags (a bit á la Pip!) Also new kitchen- & bath-linens.

Onze bestelling is al een tijdje de deur uit en vandaag kreeg ik bericht vanuit Denemarken dat de 1e zending begin februari verwacht kan worden !
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Our order for the coming season we already did a while ago and today I received a message from Denmark that the first shipment is expected the first week of February!

Alle nieuwe serviezen kunt u wederom mix & matchen met de al bestaande lijnen.
~~~~~~~~~~~~~~~~
All new sets you can mix and match with the already existing lines.

Tja, het plaatje hierboven laat nog even op zich wachten. Ik zou als ik jullie was dit weekend niet gehuld in een badlaken op het balkon verschijnen . . . brrrr...koud hé ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Well, the picture above will take some time. I would, if I were you, not appear wrapped in a towel on the balcony this weekend . . . brrrr ... way too cold !
~~~~~~~~~~~~~~~~
TOT MORGEN

dinsdag 25 januari 2011

Home is where the Heart is !

Hartjes zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse interieur, je vindt ze alle soorten en maten. Zo ook in onze winkels waar ze bijna niet te tellen zijn . . . .

Nu de Winter Sale afgelopen is, maken we ons op voor o.a Valentijn & Pasen. Jaja, het gaat zo ontzettend snel. Met Pasen wachten we nog even hoor . . . maar Valentijn is over ong. 3 weken.


Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar wederom de Hartjes Weken ! De Hartjes Weken starten volgende week dinsdag 1 februari en duren tot 14 februari !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Always remember :
HOME IS WHERE THE HEART IS !

maandag 24 januari 2011

Een sprookje : Style Centre PTMD

Gisteren gingen Christy en ik, op uitnodiging, naar het Style Centre van PTMD. We waren uitgenodigd voor de lunch, om daarna de nieuwe collecties te bekijken. Ik had al eerder wat foto's gezien van het Style Centre, maar toen ik binnenkwam leek het alsof we in een sprookje beland waren.

Het was echt een "ahhh" & "ohhh"-ervaring. Een soort Efteling voor volwassenen.

Vanuit de centrale ruimte (bovenste foto) treed je via de zijkanten de stijlkamers binnen. Elke kamer zijn eigen sfeer. Ik had geen idee dat het zo groot is !

We verkopen natuurlijk al een tijdje PTMD, maar als je ondergedompeld wordt in zoveel stijlen is het bijna adembenemend. Stoere en natuurlijke materialen, sobere kleuren, maar bovenal heel sfeervol. Stoer, sober & sfeervol dus . . .

Niet alleen de stijlkamers zijn prachtige, het hele gebouw ademt klasse uit. Vanaf binnenkomst tot aan het magazijn. Alles is tot in detail doorgevoerd, waardoor het die typerende PTMD-stijl krijgt.

Christy poseert "gewillig" voor mijn camera.
Stoere blik, ze kan zo in de PTMD-catalogus . .
.

Na een adembenemende tour door het gehele gebouw, tijd voor de lunch. Soep, zalm, brood en een lekker wijntje erbij. Puur genieten. Het dessert was "simpel", maar tongstrelend . . .

Het leuke van zo'n lunch is dat je ook andere winkeliers/ondernemers ontmoet. We hebben leuke contacten gelegd, wie weet voor de toekomst . . . .

Het was een eneverende dag met (te)veel indrukken, dus een 2e uitnodiging slaan we niet af, Ronald !
Natuurlijk graag wederom met lunch . . . :-)TOT MORGEN !

1e Nederlandse uitgave : Jeanne d'Arc Living Magazine

Tadáááááááááá !
Eindelijk kunnen we nu het Jeanne d'Arc Living Magazine in het Nederlands lezen ! Voor veel mensen is dit een geweldige uitkomst. Iedereen leest/spreekt een ietwat engels, de een wat beter dan de ander. Maar recepten vertalen is voor velen elke keer een opgave . . . Dat hoeft nu dus niet meer. Vanaf 25 februari in de winkels, nu al te bestellen (klik hier)

Natuurlijk blijven we de engelse editie ook verkopen,
ook deze kunt u nu al bestellen. (klik hier)

Jeanne d'Arc Living Magazine

Bij het afsluiten van een abonnement op het Jeanne d'Arc Living Magazine kunt u nu dus kiezen tussen de nederlandse of engelse edities.
Voor afsluiten abonnement (slechts € 69,65) klik u hier > (abonnement)

Verder zijn er natuurlijk de deense en duitse edities, we hebben besloten deze niet op te nemen in ons assortiment. Mochten er minimaal 20 duitse aanmeldingen zijn, dan kunnen we deze wel bestellen.

Jeanne d'Arc Living : Lifestyle in a Class of its Own

Nu slechts € 9,95 per nummer, bij afsluiten abonnement ontvangt u het eerste exemplaar GRATIS ! U betaald slechts € 69,65 i.p.v. € 79,60 (excl. verzendkosten)

FIJNE DAG !

zaterdag 22 januari 2011

Spring is in the Air ! GIVE AWAY !

Het is koud, nat & kaal buiten, maar deze week hoorde ik meerdere mensen : Spring is in the Air ! Ik dus naar buiten en maar turen en turen . . . geen Spring te bekennen !! Tuurlijk was het een paar dagen lekker maar ik ging echt niet in t-shirt als een bezetene in de tuin werken . . .

Daarentegen is het in onze branche al volop lente, zelfs de zomer laat al van zich horen ! De Spring & Summer Catalogi vallen bij bosje op de deurmat . . .

Wat is het toch, dat wij altijd verlangen naar wat nog moet komen. Tuurlijk zijn het vooruitzicht en de voorbereidingen naar iets nieuws leuk en spannend. Maar het "hier & nu" zijn eigenlijk belangrijker, althans . . . volgens mijn bescheiden mening.

Desalniettemin (vreemd woord eigenlijk . . .) kom ik jullie tegemoet en geef jullie tot 19 februari (begin voorjaarsvakantie) de tijd om te puzzelen ! Jaja, het is tijd voor de Spring Give Away ! Maak zoveel mogelijk woorden met de letters uit het woord : VOORJAARSVAKANTIE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Iedereen kent dit spelletje wel, wij deden het vroeger op school tijdens "lege" uren. Nu we ouder ( én wijzer ? ) zijn hebben we weinig lege uurtjes, maar toch . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mail het lijstje met woorden naar info@indenuylenbal.nl, de winnaar krijgt een leuk Spring 2011 pakket en mag bovendien nog 2 andere bloggers/blogsters kiezen die hetzelfde pakket ontvangen !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIJN WEEKEND !

donderdag 20 januari 2011

Het is weer zover !

Echt tijd om op adem te komen, na de feestdagen, hebben Christy en ik niet gehad. Het lijkt wel of het drukker en drukker wordt ! De eerste 2 weken van onze Winter Sale zijn super verlopen, vooral de zaterdagen zijn geweldig. Maar wat wil je dan ook, prachtige producten tegen 50% korting (soms zelfs 70% !).

Maar terug naar het "Hier & Nu", wat betekent dat aan de ene kant de uitverkoop-artikelen de deur uitvliegen. De andere kant is dat palet na palet weer op de stoep worden gedeponeerd . . .


Gingen we eerst naar HK Living en kwamen we terug met een bus vol, vandaag werd er een palet van HK gebracht. Christy had een trap nodig om de bovenste dozen te pakken. Nou is ze ook niet zo groot, dus keukentrapje voldeed niet :-)

Tja, denk je dat je klaar bent . . . komt er een enorme pallet van Chic Antique (DK) binnen ! Geweldige lantaarns en ander producten. In februari komt de volgende lading . . .

Verder nieuwe nostalgische kaarten, Pip Home servies & At Home with Marieke. Allebei de serviezen met nieuwe aanvullingen op de bestaande dessins. O.a. de melkbekers van Pip (superleuk !), pastaborden, Jackson Square servies van Marieke . . . enfin, de kasten en tafels weer overvol ! Morgen nieuwe serviezen van Jet by ter Steege . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oja, tussendoor natuurlijk drukte in de winkels en prijzen voor CH klaarmaken . . ., jaja het is weer zover ! Niks beentjes omhoog, niks ff luieren . . . gewoon doorgaan ! Maar we zijn superblij dat januari nu al een superbegin is van 2011 !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOT MORGEN !

Related Posts with Thumbnails