zondag 6 december 2009

Dag Sinterklaas, Hallo Kerstman !

6 december voor menig kind een ietwat droevige dag,
Sinterklaas vertrekt uit Nederland !
Zoodra echter zijn verjaardag voorbij is, maakt hij zich gereed om weg te reizen. De zwarte knecht pakt de koffers, en zorgt er voor, dat alles op tijd aan den trein of aan den boot is. En onderwijl neemt de Sint stilletjes afscheid van al de vrienden, die hem hielpen. Stilletjes, want de kinderen behoeven niet te weten, wie dat zijn. Dan rijdt hij zelf ook naar het station. Natuurlijk zijn daar altoos veel menschen, en gaan ook vele kinderen er heen, om hem te zien vertrekken......... terwijl in andere huizen nog alles pret en vroolijkheid was. Daar werd gespeeld en gezongen, alle liedjes die de kinderen maar kenden. Daar strooide de Sint of zijn knecht pepernoten en amandelen, ja, in sommige huizen kwam hij zelfs binnen. Natuurlijk mocht hij dan in vaders grooten stoel zitten en kwamen allen om hem heen staan om hem een handje te geven of een mooi versje op te zeggen. En dan moest de zwarte knecht den grooten zak openmaken, en wat daar uit kwam, lekkers en speelgoed, dat deelde de Sint dan uit aan de kinderen!


En terwijl hij zelf zoo druk bezig is te strooien, is zijn zwarte knecht met vele helpers aan 't werk om alles uit te zoeken en gereed te leggen, waarom de kinderen in hunne briefjes hebben gevraagd, en dat hij 's nachts stilletjes neerlegt in hun schoentjes of op hun bord, die de oolijke zwarte knecht dan zoo gaarne eens verstoppen mag, opdat de kinderen den volgenden morgen het niet terstond zullen vinden. Ja wèl hebben zij het druk, de Sint en zijn knecht!

Wat is dat een pret als ze hem op zijn paard zien rondrijden! Dan loopen de kleinen zingende bij hem aan en - al zijn ze eerst wat bang, - als ze zien, hoe vriendelijk hij lacht, knikken ze ook vroolijk tegen den zwarten knecht. En ze zingen het hoogste lied: Wees welkom, Sint Niklaas, bij ons in de stad, Wij hebben U, lang al verwacht, -Wij waren zoo blij met het moois dat gij onsHet vorige jaar hebt gebracht. Wees welkom, Sint Niklaas, en rijdt gij vannacht misschien ook bij ons door de straat, Och, kom even binnen - ik zorg er wel voor, Dat bij den schoorsteen mijn schoentje dan staat! O, wat lacht de goede Sint dan! Hij buigt vroolijk naar alle zijden, alsof hij wil zeggen: Jawel, oolijkerds, ik weet heel goed, waarom jullie zoo blij bent! Je weet wel, dat ik niet met leege handen kom!

1 opmerking:

  1. wat een mooi afscheid van de sint! nu op naar de kerst. nog bedankt voor je bezoekje!
    groetjes van jootje.

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts with Thumbnails